Povinné údaje na webových stránkáchZákon o obchodních korporacích pozměnil, krom mnohého jiného, i povinnosti firem týkající se jejich internetových stránek. Ty tak už nezůstávají ležet jen tak ladem a například akciové společnosti je musí mít povinně.Jak to tedy celé je? Do konce roku 2013 bylo vlastnictví webových stránek pro všechny dobrovolné. To se od loňského roku (2014) mění. Akciové společnosti tak musí mít svůj firemní web povinně, zatímco eseróčka se této povinnosti vyhnou, pokud svoje stránky nemají. Rozhodnou-li se ale pro spuštění svojí webové prezentace, musí na ní (stejně jako akciovky) uvádět povinné údaje, jejichž absence by byla potrestána.
Akciové společnosti tak na svých firemních webech musí mít krom údajů, které mají na obchodních listinách - jména a sídlo společnosti, údaj o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky a identifikační číslo i údaje nové. Dohromady je to všechno pak toto:
 • Jméno, sídlo, IČ
 • Údaje o zápisu do veřejného rejstříku
 • Pozvánku na valnou hromadu
 • Účetní závěrku
 • Výroční zprávu
 • Informace o příslušnosti ke koncernu
 • Vysvětlení pro akcionáře, pokud není dáno na valné hromadě
 • Protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady spolu se stanoviskem představenstva
 • Zprávu k finanční asistenci podle § 311 písm. d) ZOK
 • Znalecký posudek dle § 91 ZOK
 • Informace při přeměnách korporací

Zápis webové adresy firmy do obchodního rejstříku je dobrovolný. Pokud se ale společnost k jejímu přidání do OR rozhodne, může svoji www adresu nechat zapsat jako tzv. ostatní skutečnost.

Společnosti s ručením omezeným se této povinnosti vyhnou, pokud svoje webovky nemají. Rozhodnou-li se ale pro jejich spuštění, musí o sobě prozradit toto:
 • Jméno a název
 • Sídlo nebo místo podnikání
 • Identifikační číslo
 • Údaj o zápisu do OR vč. spisové značky (platí pro podnikatele zapsané do obchodního rejstříku)
 • Údaj o zápisu do jiné evidence (platí pro ty, kteří v OR zapsáni nejsou a disponují např. zápisem do živnostenského rejstříku)
 • Údaj o výši základního kapitálu lze mít na www stránkách tehdy, byl-li již zcela splacen

Soudy budou mít na kontroly více času

Ano. S novým zákoníkem některé jejich povinnosti převzali notáři a samotným rejstříkovým soudům tak ubyla agenta a budu mít více kapacit na kontrolu firem, které tyto povinnosti dosud ignorovaly.


Newsletter

Zůstaňme spolu v kontaktuVytvořila společnost