Drag&Drop editor





Drag and drop editor, nebo-li editor s funkcí přetahování a upouštění, je nástroj pro tvorbu obsahu nebo webových stránek, který umožňuje uživatelům snadno vytvářet a upravovat obsah pomocí jednoduchého přetahování a upouštění různých prvků na grafickém uživatelském rozhraní. Tento typ editoru je obzvláště užitečný pro uživatele bez technických dovedností nebo znalostí kódu, protože umožňuje intuitivní manipulaci s obsahem bez nutnosti psát nebo upravovat kód. Drag and drop editory mohou být použity pro různé účely, včetně vytváření webových stránek, e-mailových šablon, prezentací, grafiky a dalších typů obsahu. Uživatelé mohou jednoduše přetáhnout a upustit text, obrázky, videa, widgety, prvky formulářů a další prvky na stránce a rychle vytvořit profesionálně vypadající obsah bez nutnosti složitého technického nastavování. Drag and drop editory jsou běžně používané v rámci různých webových platforem a nástrojů pro tvorbu webových stránek, což umožňuje uživatelům bez technických dovedností vytvářet a publikovat webové stránky a obsah s minimálním úsilím a znalostmi programování. Tento přístup usnadňuje proces tvorby obsahu a umožňuje rychlejší a efektivnější vytváření webových stránek a grafických prvků.





Newsletter

Zůstaňme spolu v kontaktu



Vytvořila společnost