HTMLHTML znamená HyperText Markup Language a jedná se o základní jazyk pro vytváření webových stránek a jejich struktury. HTML se používá k definování obsahu webových stránek a určuje, jakým způsobem bude tento obsah zobrazen v internetovém prohlížeči.

HTML využívá značek (tagů) a textových elementů, které jsou vloženy do značek, aby strukturovaly obsah webové stránky. Každá značka má určitý význam a použití. Například, <html> a </html> značky označují začátek a konec celého dokumentu HTML, <head> a </head> obsahují meta informace o stránce (např. titulek), a <body> a </body> obsahují hlavní obsah stránky.

HTML umožňuje vložení textu, obrázků, odkazů, formulářů a mnoha dalších prvků na webové stránky. Pro zobrazení webové stránky v prohlížeči se používá kombinace HTML, CSS (Cascading Style Sheets) pro určení vizuálního stylu a JavaScriptu pro interaktivitu.

Základní znalost HTML je důležitá pro tvorbu a správu webových stránek, a je často prvním krokem pro ty, kteří se chtějí naučit webový vývoj.

Newsletter

Zůstaňme spolu v kontaktuVytvořila společnost