ROIROI (Return on Investment) je metrika, která se používá k hodnocení efektivity investice a měří zisk nebo výnos, který byl dosažen v důsledku investice ve srovnání s náklady této investice. ROI je klíčovým ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti investičních rozhodnutí a pomáhá určit, zda byla daná investice rentabilní nebo ne.

Výsledek je obvykle vyjádřen v procentech a čím vyšší je hodnota ROI, tím výhodnější je investice. ROI umožňuje firmám a investičním společnostem posoudit výkonnost jejich investičních aktivit a pomáhá rozhodovat o tom, kam směřovat investiční zdroje pro dosažení nejlepších výsledků a návratnosti investice.

Newsletter

Zůstaňme spolu v kontaktuVytvořila společnost